Da li su vam promakli ovi detalji o Porezu na prenos apsolutnih prava?

Ako ste kupili stan, a niste u poziciji kupca prvog stana  (zato što, počev od 1.jula 2006. imate u svojini nekretninu ili svojinski udeo na nektretnini) :

Nemate mogucnost  oslobadjanja od Poreza na prenos apsolutnih prava i sigurno se pitate – šta treba da radite, u kom roku i gde?

Prvi korak  je  da u roku od 30 dana od dana overe Ugovora o kupoprodaji, podnesete prijavu za Porez na prenos apsolutnih prava (PPI4) i to Poreskoj upravi na čijoj  teritoriji ste kupili stan.

Neki klijenti ovo ne shvate ozbiljno ali Rešenje iz PU ipak dobiju jer :

 1. porez je OBAVEZA
 2. Notari šalju primerak Ugovora Poreskoj upravi

Osnovica Poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze (overa Ugovora),  ukoliko  nije niža od tržišne vrednosti.

Ko procenjuje tržišnu vrednost?

Poreska uprava!

Ako nadležni poreski organ utvrdi da je ugovorena  cena niža od tržišne,  utvrdiće poresku  osnovicu u visini tržišne cene.

Stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5%

Rok u kojem Poreska uprava utvrđuje da li je ugovorena cena u skladu sa trzisnom je 60 dana od dana prijema poreske prijave ili dana saznanja nadleznog poreskog organa za izvrseni prenos.

Zašto se cena po kojoj ste kupili stan, može razlikovati od procene Poreske uprave?

Zato što je tržište vrsta pijace na kojoj cene nisu uvek iste jer ni uslovi u kojima ono funkcionise nisu uvek isti.

Mnogo faktora utiče na cenu koja će se postići za jednu nekretninu:

 • lokacija (ubedljivo najvažniji faktor)
 • sprat
 • stanje stana
 • lift
 • grejanje
 • orijentacija
 • infrastruktura
 • fasada
 • ulaz …

Čini se da je kupovna moć ono sto zaista presuđuje u većini kupovina

Realnost je da smo proteklih godina bili svedoci osetnih oscilacija cena nekretnina na mnogim lokacijama.

Takođe, često možemo videti odličnu novu zgradu, uz staru i lošije zidanu, ili neposredno uz tzv. zajedničko dvorište sa nekoliko skromnih stanova – lokacija je ista ali, cena po m2 to nikako ne može biti.

Činjenica  je i to da se nadležni  poreski organi sporije prilagođavaju,  te se može desiti da njihova  procena tržišne vrednosti  bude mnogo  viša od stvarno postignute.

Šta raditi u tom slučaju?

Treba tražiti od Poreske uprave  da tržišnu vrednost stana utvrdi komisija  koja će izaći na teren i sagledati da li ima mesta korekciji iznosa iz donetog Rešenja, naročito zbog toga što će, ukoliko postoji razlog (npr. zgrada i stan u lošem stanju), osnovica Poreza na prenos apsolutnih prava svakako biti umanjena.

Ako ste srećnik koji je u poziciji kupca prvog stana

Imate pravo na oslobadjanje od Poreza na prenos apsolutnih prava na 40m2 za Vas i po 15m2 za svakog člana Vašeg domaćinstva koji (kao ni Vi), od 1.jula 2006. nije imao u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS.

Ipak, vodite računa o tome da sa članovima porodičnog domaćinstva koje navodite u obrascu IKPS (Izjava kupca prvog stana), morate u momentu kupovine stana, imati isto prebivalište (podaci iz očitane lične karte).

Često se međutim dešava, da supružnici nisu prijavljeni na istoj adresi, pa je u tom slučaju potrebno da dva svedoka (bilo ko od prijatelja, kolega, rođaka …), overe Izjavu kod Notara, da ste u momentu kupovine stana oboje živeli na istoj adresi (u izjavi ćete navesti adresu). Overa Izjave se ne zakazuje, možete je overiti kod bilo kog Notara i u ovom trenutku, košta 720,00 din. , a može biti napisana i rukom (ako nemate mogućnosti za kucanje i štampu).

people-crowd-child-kid

Ako u obrazac IKPS (Izjava kupca prvog stana) unesete podatke deteta, to će Vas sa jedne strane osloboditi Poreza na prenos apsolutnih prava na 15m2 ali, sa druge strane, Vaše dete neće moci da, kada bude punoletno i kupi stan (ako zakon ostane isti), iskoristi pogodnost kupca prvog stana (oslobađanje  od Poreza na prenos … na 40m2).

Razmislite o ovome, možda se ipak više isplati da platite porez od 2,5% na preostale kvadrate i detetu ostavite ovu mogućnost.

O svemu ovome, ne morate previše da brinete ako ste kupovinu stana poverili dobrom posredniku. Veoma je važno je da razumete svaki korak u toku odvijanja posla ali o redosledu koraka svakako treba da brine Vaš agent (bilo bi dobro da to bude osoba po preporuci).

Ukoliko imate pouzdanog agenta, proći ćete kroz kupovinu stana i sve obaveze nakon toga, bez nerviranja, lutanja od šaltera do šaltera, bez gubljenja vremena i nepotrebnih stresova.

Zato ne zaboravite: dobar agent je Vaš pouzdani oslonac u zahtevnoj i često, ne bas kratkoj avanturi zvanoj – kupovina stana i sve obaveze nakon toga.

 VAŠ AGENT ZA NEKRETNINE:   060 1440 480

                                         snezanaluzajic@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s